In-zicht : databank logo

ZOEK IN DE DATABANK      Uitgebreid zoeken

Wie zijn we

Armoede In-zicht is een gezamenlijk project van het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord nemen en Welzijnszorg vzw.

Armoede In-zicht vertrekt vanuit de vaststelling dat armoede en uitsluiting toenemen in onze samenleving. De communicatie tussen armen en niet-armen verloopt stroef. Het stigma dat op mensen in armoede kleeft, belemmert hun groeikansen.

Armoede is een geheel van uitsluitingen. Armoede In-zicht wil inzicht bevorderen in die uitsluitingmechanismen en in hoe mensen in armoede die situatie beleven.

Armoede In-zicht wil via vorming kortsluitingen tussen armen en niet-armen bloot te leggen en op die manier werken aan een duurzamere dialoog. Samen met mensen in armoede bouwden we hieromtrent expertise op.

Armoede In-zicht werkt samen met diverse sectoren. In deze samenwerking staat het ontwikkelen van handvaten en methodieken centraal. In onze vormingstrajecten werken we steeds samen met verenigingen waar armen het woord nemen of andere welzijnsorganisaties om de ervaringsdeskundigheid in functie van dialoogbevordering een plaats te geven.

Doelstellingen van het project:

Initiatiefnemers:

Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord nemen vzw
Welzijnszorg vzw

Met de steun van CERA